Ako funguje srdce?

sea-beach-holiday-vacation

Netreba zdôrazňovať, že srdce je životne dôležitý orgán, bez ktorého nemožno žiť. Avšak netreba zabúdať na to, že srdce je len čerpadlo. Síce zložité a nesmierne dôležité, ale predsa len čerpadlo. Tak ako to u čerpadiel býva, tak i srdce sa môže upchať, narušiť a potrebuje okamžitú opravu. Práve v takýchto prípadoch akéhosi zlyhania je veľmi dôležité vedieť, ako srdce funguje. Choroba srdca je hlavnou príčinou smrti takmer vo všetkých krajinách. V Spojených štátoch zomrie na srdcové ochorenie asi 2000 ľudí za deň, čo je asi jeden človek za každých 44 sekúnd. Srdce však nie je len orgán. Je aj miestom našej duše a synonymom lásky. A práve emócie, ktoré idú cez srdce môžu viesť k nečakanému zlyhaniu a rozrušeniu.

Srdce je dutý sval kónického tvaru, ktorý sa nachádza medzi pľúcami a hrudnou kosťou. Dve tretiny sa nachádzajú na ľavej strane a jedna tretina vpravo. Je asi 5 palcov (12 cm) dlhé, 3,5 cm (8-9 cm) široké a 2,5 palca (6 cm) tvorí úsek od prednej k zadnej strane. Je zhruba veľkosti pästi. Srdce tvorí menej ako 0,5 percenta z celkovej telesnej hmotnosti.

Srdce má tri vrstvy. Hladká “vnútorná podšívka” sa nazýva endokarda. Stredná vrstva srdcového svalu sa nazýva myokarda. Srdce je obklopené kvapalinou, ktorú voláme perikarda.

Keď niekto počúva svoje srdce stetoskopom, tak zvuk je často opisovaný ako lub lub-dub-dub. Funkciou srdca môžeme niekedy naše telo prirovnať k elektrickej sieti. Zamysleli ste sa niekedy, čo robí vaša tepnová frekvencia? Ako to môže tak automaticky fungovať každú minútu, každú hodinu denne? Odpoveď spočíva v špeciálnej skupine buniek, ktoré majú schopnosť generovať elektrickú aktivitu na vlastnú päsť. Tieto bunky sa skladajú zo samostatne nabitých častíc. Niektoré nabité časti samovoľne unikajú do bunky. To produkuje elektrický impulz v kardiostimulátore buniek. Tieto bunky vyrobia normálnu tepnovú frekvencia asi 72 úderov za minútu. Prirodzený kardiostimulátor zo srdca sa nazýva sinoatrial uzol (SA uzol). Je umiestnený v pravom átriu. Srdce obsahuje i špecializované vlákna, čo vedie elektrický impulz od kardiostimulátora (SA uzol) ku zvyšku srdca.

Elektrický impulz opúšťa SA uzol a cestuje do pravého a ľavého átria. To trvá 0,4 sekundy. Elektrický impulz teraz cestuje ďalej do atrioventrikulárneho uzla (AV uzol). Elektrický impulz na to smeruje do Hisovho zväzku , potom sa rozdeľuje do pravého a ľavého krídla, kde sa rýchlo šíri pomocou Purkinjeho vlákna do svalov v pravej a ľavej komore.

Ktorýkoľvek z elektrického tkaniva v srdci má schopnosť byť kardiostimulátor. Avšak, SA uzol generuje elektrický impulz rýchlejšie ako v iných tkanivách, takže je obvykle pod kontrolou. Hoci kardiostimulátory bunky vytvárajú elektrický impulz, ktorý spôsobí, že zo srdcového tepu môžu aj iné nervy prevziať zmenu rýchlosti. Tieto nervy sú súčasťou autonómneho nervového systému. Autonómny nervový systém má dve časti – sympatikus a parasympatický nervový systému. Sympatikus zvýši srdcovú frekvenciu a silu kontrakcie. Parasympatické nervy robia pravý opak. Celú túto činnosť producie elektrických vĺn môžeme merať. Meranie je zvyčajne znázorňované ako graf, ktorý sa nazýva elektrokardiogram (EKG).

Tu je príklad troch srdcový tep z EKG :

1. P vlny – sa zhodujú s rozširovaním elektrickej aktivity nadátria a so začiatkom jeho kontrakcie.

2. QRS komplex – sa zhoduje so šírením elektrickej aktivity nadkomôr a začiatku jeho kontrakcie.

3. T vlny – sa zhodujú s využitím fázy z komôr. Elektrický systém abnormality sa môže pohybovať od menších porúch, ktoré nevyžadujú liečbu, až po pomalú alebo nepravidelnú funkciu, ktorá si vyžaduje umelý kardiostimulátor.

Žiadne komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *