Ako funguje homeopatia?

homeopatia

Princíp similia similibus curentur, teda podobné sa lieči podobným, jeden zo zákonov homeopatie, poznal Hippokrates už v 4. st. p. n. l. Homeopatia ako samostatná alternatívna liečebná metóda však vznikla až pred 200 rokmi zásluhou Samuela Hahnemanna. V súčasnosti patrí k najkontroverznejším spôsobom liečby a po celú dobu jej existencie je neustále sprevádzaná ostrými spormi medzi jej stúpencami a odporcami.

Pre lepšie pochopenie je potrebné oboznámiť sa so základnými pravidlami homeopatie: 1. Psóra, dynamis (životná sila) je jednotiacim princípom všetkých chorôb, teda prejavy chorôb sú prejavom životnej sily (toto je pôvodná predstava, ktorá sa dnes neakceptuje). 2. Liečba je založená na prírodných látkach v minimálnych koncentráciach. 3. Similia similibus curentur – podobné sa lieči podobným. 4. Liečba je individuálna. 5. Cieľom liečby je podporovať životnú silu, aby bola schopná obrany organizmu voči chorobám. 6. Lieči sa podľa príznakov. 7. Homeopatia kladie veľký význam na celkový pohľad a vzťah medzi pacientom, lekárom a chorobou.

Podľa Hahnemanna je dynamis nerozumná a prijíma do tela pôvodcov ochorenia – miasmaty, no nedokáže žiadnu z týchto chorôb zmierniť ani vyliečiť. Miasmaty majú podľa neho duchovný, nemateriálny pôvod. Dnes sa táto predstava chápe ako chybná, pretože choroby majú väčšinou materiálne príčiny.

Významný protipól ku klasickej medicíne predstavuje názor o celostnom pôsobení homeopatie. Holistická terapia lieči človeka v celej jeho komplexnosti. Hahnemann tvrdí, že chorobu pacienta nemožno liečiť jej potlačovaním, ale vyvolávaním podobnej, ale silnejšej umelej choroby. Skutočná a umelá choroba sa navzájom zničia.

Druhý princíp, liečenie minimálnymi dávkami, objavil Hahnemann pri skúšaní svojej liečebnej metódy. Všimol si, že subtoxické látky znášali pacienti veľmi ťažko, preto začal tieto dávky riediť a s veľkým prekvapením zistil, že sa liečebný účinok nielenže nezmenil, ale sa aj s postupným riedením zvyšoval. Zvyšovanie účinnosti však bolo možné iba pri súčasnom dodávaní energie, a to trepaním. Tinktúry sa v optimálnom pomere riedia s alkoholom v pomere 1:10 (decimetrálne riedenie), alebo častejšie 1:100 (centezimetrálne riedenie) a takto zmiešaná zmes sa pretrepáva 10 – 30 – 100-krát.

Dôležitou úlohou je výber vhodného lieku. Homeopati používajú pri jeho určovaní iba anemnézu (spovedanie pacienta), vďaka ktorej získajú obraz choroby. Liečebný prostriedok sa teda vyberá iba podľa súhrnu všetkých symptómov. Je nutné chorobu spoznať čo najpodrobnejšie, keďže liek má byť vybratý podľa zásady podobné liečiť podobným.

V neposlednom rade je potrebné nepodávať lieky súčasne, ale vždy jednotlivo. Vyvstáva potreba liečiť jedným liekom v jednom čase. Tiež je nutné porozumieť zhoršeniu, ktoré homeopatická liečba vyvoláva, tzv. homeopatické zhoršenie, pretože sa vyvoláva umelá choroba.

Hahnemann veľmi správne pochopil, že je potrebné pôsobiť na pacienta aj psychicky a upraviť jeho životosprávu – odstrániť všetky chyby v stravovaní, pití, správaní. Jeho zákazy boli však podľa dnešného chápania príliš radikálne a extrémne.

Homeopatia v 20. storočí takmer zanikla. Jej znovuzrodenie má viacero príčin, no hlavne to spôsobil sklon dnešnej spoločnosti k iracionalite. Opodstatnenosť jej návratu nakoniec ukáže až čas.

Žiadne komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *